Username:

Password:

Fargot Password? / Help

Skupna Seja PSS in SPS

Tacen, 20. november 2014
20280 300 #FFFFFF

LJ-Moste, 20.10.2014

Utrinki s Skupščine PSS [KLIK na sliko]
20280 250 #DE8F51

X. igre PSS

Dodane so slike! [KLIK na sliko]
20280 200 #FF9B74
Prijateljstvo Solidarnost Sodelovanje
Policijski Sindikat Slovenije
0

Branko Sajko - smrt člana PSS - obvestilo

Spoštovani,

obveščamo Vas, da je dne 13.12.2014 tragično preminil član Policijskega sindikata Slovenije, Branko SAJKO, kot hišnik - kurjač zaposlen na Policijski postaji Šentilj.

Družini pokojnega, prijateljem in sodelavcem ob boleči izgubi izrekamo globoko sožalje.

Pogreb pokojnika bo v petek, 19.12.2014 ob 15.00 uri na šentiljskem pokopališču.

S spoštovanjem,

Rok CvetkoSekretar PSS
0

17. redna seja Sveta PSS

Na podlagi 22n člena Aneksa št. 1 h Kolektivni pogodbi za policiste (Uradni list RS 97-3776/2012) izdajam;

 

VABILO

Na 17. sejo Sveta Policijskega sindikata Slovenije, ki bo izvedena v torek, 30.12.2014, s pričetkom ob 10:00 uri, v prostorih Gostišča Senica, Titova cesta 89, Senovo.

Prosim, da v skladu s KPP zagotovite prisotnost članov na seji Sveta Policijskega sindikata.

O dejanski udeležbi posameznih članov bo delodajalec skladno z določbami KPP prejel pisno obvestilo, udeležencem pa se ure za sindikalno delo beležijo pod šifro 084PS4 - SINDIKALNO DELO PSS 22/4.

S spoštovanjem,

Rok CvetkoSekretar PSS
0

Pogodbe o zaposlitvi policistov nadzornikov državne meje – zahteva za pojasnila in predlog

Objavljamo našo zahtevo in odgovor GPU:

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Ministrica
Gospa, mag. Vesna Györkös Žnidar

POLICIJA
Generalni direktor – vršilec dolžnosti
Gospod, Marjan Fank

V Policijskem sindikatu Slovenije smo prejeli informacije, da se na terenu širijo govorice, da delodajalec policistom nadzornikom državne meje ne bo podaljšal pogodbe o zaposlitvi.

Informacije so nepreverjene, vendar vas zaradi negotovosti zaposlenih pozivamo, da podate pisna pojasnila ali navedbe držijo. Hkrati vas opozarjamo na določbo 9. točke Stavkovnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije, Ministrstvom za notranje zadeve, Policijo in Policijskim sindikatom Slovenije (Ur. List RS št. 67/2013, z dne 9.8.2013) ki določa:

9. Vlada RS, MNZ in Policija se zavezujejo, da se v treh mesecih od podpisa tega sporazuma ustanovi delovna podskupina, ki pripravi kadrovsko prilagoditev za delovanje Policije po vstopu Hrvaške v schengensko območje. V delovno podskupino se vključi po en predstavnik iz vsakega reprezentativnega sindikata v Policiji. Delovna podskupina pripravi ukrepe za postopen prehod zaposlenih s schengenske meje na druge naloge, tako da nihče od zaposlenih s pogodbo o zaposlitvi za nedoločen ali določen čas, tako v času pred vstopom Hrvaške v schengensko območje, kot tudi po njenem vstopu v schengensko območje ne bo izgubil svoje zaposlitve pri Policiji, kar s podpisom tega sporazuma jamči Vlada RS. Število zaposlenih se bo zmanjševalo le z naravnim odlivom zaposlenih.

Glede na obligatorno določbo Stavkovnega sporazuma, ki jasno določa, da nihče od zaposlenih s pogodbo o zaposlitvi za nedoločen ali določen čas, tako v času pred vstopom Hrvaške v schengensko območje, kot tudi po njenem vstopu v schengensko območje ne bo izgubil svoje zaposlitve pri Policiji, pa vam predlagamo, da policistom nadzornikom državne meje, pogodbe o zaposlitvi za določen čas spremenite v pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.

Vaš odgovor pričakujemo v najkrajšem času.

S spoštovanjem,

Radivoj UroševičPredsednik PSS

Odgovor GPU:

Pogodbe o zaposlitvi policistov nadzornikov državne meje - zahteva za pojasnila in predlog – odgovor
0

Podpis Dogovora o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 – obvestilo

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je Svet Policijskega sindikata Slovenije (v nadaljevanju Svet PSS) na včerajšnji seji sprejel sklep o pristopu k podpisu Dogovora o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 (v nadaljevanju Dogovor) in z njim povezanih Aneksov h kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) in kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (KPND).

Kot smo vas že obveščali v predhodnih obvestilih je Svet PSS Vladi Republike Slovenije podal zahtevo po prejemu ustreznih pisnih zagotovil o umiku dodatnih sektorskih ukrepov v Policiji in MNZ, s katerimi bi se lahko posegalo v pridobljene pravice iz delovnega razmerja in plače zaposlenih. Na podano zahtevo je Svet PSS včeraj, tik pred rokom določenim za podpis Dogovora prejel ustrezna zagotovila Vlade, s čimer je bil izpolnjen pogoj za odločanje o pristopu k podpisu Dogovora in Aneksov h kolektivnim pogodbam.

Bistvene sestavine Dogovora, omenjenih kolektivnih pogodb, zakona in danih zagotovil Vlade, ki smo jih uspeli izpogajati za naše zaposlene so objavljene in članom dostopne na intranetu Policije in intranetu MNZ.

Ne glede na dejstvo, da se večina veljavnih ukrepov na področju plač iz leta 2014 prenaša tudi v leto 2015, je Svet PSS z večinsko voljo ocenil, da v danih razmerah Dogovor za uslužbence Policije in MNZ predstavlja soliden kompromis, dosežen z aktivno vlogo PSS v pogajanjih, na podlagi katerega bomo v letu 2015 s spremembo področne zakonodaje (ZODPol, Kolektivna pogodba za policiste…) skušali uveljaviti tudi že zapadle obveznosti iz sporazumov, v korist zaposlenih.

O vseh aktivnostih na področju priprave sprememb plačnega sistema, sprememb področne policijske zakonodaje in drugih s tem povezanih aktov, vas bomo sproti obveščali.

S spoštovanjem,

Radivoj UroševičPredsednik PSS
0

REDNI SESTANEK PRI DRŽAVNEM SEKRETARJU

Dokument

 

:::Starejše novice...