Username:

Password:

Fargot Password? / Help

X. igre PSS

Dodane so slike! [KLIK na sliko]
20280 200 #FF9B74
Prijateljstvo Solidarnost Sodelovanje
Policijski Sindikat Slovenije
0

ZARADI NESPOŠTOVANJA KOLEKTIVNE POGODBE VLOŽEN KOLEKTIVNI DELOVNI SPOR

Obveščamo vas, da je PSS pod okriljem specializirane zavarovalne družbe ARAG, po pooblaščeni odvetniški družbi, na podlagi Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1), pred stvarno in krajevno pristojnim sodiščem, v imenu vseh policistov, podal predlog za začetek postopka v kolektivnem delovnem sporu, in sicer na podlagi a.) točke 6/1 člena ZDSS-1. V podanem predlogu delodajalcu očitamo kršitve:

  1. Kolektivne pogodbe za policiste (KPP, Ur. l. RS, št.: 41/12, 97/12, 41/14)

  2. Stavkovnega sporazuma med Policijskim sindikatom Slovenije (PSS), Sindikatom policistov Slovenije (SPS) in Vlado Republike Slovenije, objavljenega v Ur. L. RS, št.: 41/2012, z dne 31.5.2012

  3. Stavkovnega sporazuma med Vlado RS, MNZ, Policijo in PSS, objavljenega v Ur. L. RS št.: 67/2013 z dne 9.8.2013, ki ima pravno naravo kolektivnega dogovora/sporazuma oz. kolektivne pogodbe

in sicer v delu, ki se nanaša na delo policistov v neenakomerno razporejenem (in začasno prerazporejenem) delovnem času, spoštovanje instituta referenčnih obdobij, omejitve delovnega časa in plačila nadur v tej zvezi.

V PSS smo bili v ta korak prisiljeni predvsem zaradi nezainteresiranosti vodstva Policije in MNZ za izvensodno rešitev neizvedenih referenčnih obdobij po uveljavitvi Aneksa št. 1 (3.5.2013, 3.9.2013 oz. 3.11.2013), ter prvih obdobij po uveljavitvi Aneksa št. 2 (31.12.2013, 30.4.2014 oz. 30.6.2014, 30.8.2014) v okviru konstruktivnega socialnega dialoga, ki pa bi seveda moral temeljiti na izvršitvi uveljavljenih pravnih norm in ne na izsiljevanju in poskusih legalizacije nezakonitosti, čemur smo bili ves čas priča na strani delodajalca, zaradi česar dogovor nikoli ni bil dosežen.

Vloženi kolektivni delovni spor se torej nanaša na kršitev pravic vseh policistov, kar pomeni, da bodo v primeru ugodilne sodbe do poplačila dolga upravičeni vsi policisti, ki so delo opravljali v neenakomerno razporejenem delovnem času in jim po uveljavitvi novih referenčnih obdobij iz prejšnjega odstavka tega dopisa niso bile obračunane presežne ure, oz. so jim bili nezakonito preneseni manjki ur. Nobenemu izmed policistov zaradi vložene tožbe ne bodo nastali stroški ali kakršne koli druge obveznosti.

O poteku postopka vas bomo sproti obveščali.

Radivoj UroševičPredsednik PSS
0

PRAVICA DO UPOKOJITVE POLICISTOV PO 399. ČLENU ZPIZ-2 V POVEZAVI S 87. ČLENOM ZPol – ODGOVOR ZPIZ

Obveščamo vas, da smo prejeli odgovor predstavnikov ZPIZ-a, kjer so na posredovanem primeru preučili postavljena vprašanja in zaradi specifičnosti pravice do izpolnjevanja pogojev za upokojitev vsakega posameznika podali splošne odgovore, ki pa potrjujejo navedbe PSS v dopisu 6-4/2014-81 z dne 14.9.2014 glede pridobitve pravice do starostne upokojitve po 87. členu ZPol v povezavi z 399. členom ZPIZ-2 za generacijo letnika 1963, 1964 in nadalje, kot izhaja iz odgovorov. Odgovore ZPIZ vam posredujemo pod zastavljenimi vprašanji Policijskega sindikata Slovenije.

1. Ali mora oseba, ki uveljavlja pravico do starostne pokojnine po Zakonu o policiji, izpolnjevati tudi pogoj, da ima najmanj 15 let status pooblaščene uradne osebe oziroma status policista?


Preberi vse...
2

Izdaja spornih navodil in blatenje Policijskega sindikata Slovenije - odziv

Objavljamo odziv PSS:

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
POLICIJA
Generalni direktor

Gospod, Stanislav Veniger

 

Zveza: Naš dopis PSS 6-2/2014-120, z dne 16.9.2014;
  Dopis GPU 219-9/2014/19 (20-03), z dne 16.9.2014 objavljen na intranetu Policije dne 19.9.2014;
  Dopis generalnega direktorja št. 024-123/2014/30 (206-10), z dne 29.8.2014;
  Dopis generalnega direktorja št. 109-1/2014/919, z dne 10.9.2014

 

V Policijskem sindikatu Slovenije (v nadaljevanju PSS) smo v preteklem obdobju predstavnike delodajalca in Vas neposredno večkrat opozorili na izdajanje spornih navodil glede izvajanja določb Kolektivne pogodbe za policiste na področju delovnega časa v Policiji, zadnji takšen dopis smo Vam posredovali dne 16.9.2014 (PSS 6-2/2014-120).

V navedenem dopisu smo Vas opozorili na nesprejemljivo stališče, da v letu 2013 veljata zgolj 6-mesečni referenčni obdobji. V tem delu sporno navodilo v celoti ignorira obstoj 4 mesečnih referenčnih obdobij v letu 2013 in to kljub sprejetju Aneksa št. 1 h Kolektivni pogodbi za policiste, ter uveljavitvi ZODPol. Enako stališče pa je bilo povzeto tudi v dopisu pod zvezo (109-1/2014/919), kar v PSS ocenjujemo kot nedopustno, saj gre v škodo zaposlenim. Iz navedenih razlogov smo Vas pozvali, da sporna navodila prekličete oz. jih v spornem delu spremenite skladno z veljavno zakonodajo in Kolektivno pogodbo za policiste, sicer veljavno že v letu 2013.

Preberi vse...
0

10. ŠPORTNE IGRE PSS - ZAHVALA

Jubilejne 10. športne igre Policijskega sindikata Slovenije so za nami. V petek, 19.9.2014 jih je na območju Radeč in Rimskih Toplic uspešno organiziral Območni policijski sindikat Posavje.

Velik organizacijski zalogaj sta si kljub težkim razmeram za izvedbo takšnih prireditev, letos naložila predsednik OPS Posavje, g. Anton Vodopivec in sekretar OPS Posavje, g. Damjan Stopar, skupaj s članstvom in s pomočjo članov Izvršnega odbora PSS pa je bila prireditev izvedena brezhibno.

Udeleženci 10. športnih iger Policijskega sindikata Slovenije smo doživeli prekrasen dan med sodelavci in prijatelji, v prečudovitem okolju Radeč in Rimskih Toplic. Posebej nas veseli, da se je tekmovanj udeležilo veliko število naših članov, slednja pa so bila izvedena v športnem duhu.

Ob tej priložnosti izrekamo čestitke za brezhibno izvedbo in se obenem iskreno zahvaljujemo OPS Posavje, ki je 10. športne igre PSS organiziral in vsem, ki ste kakorkoli pripomogli pri uspešni izvedbi. Ponovno se je pokazalo, da smo s skupnimi močmi sposobni organizirati prireditve večjih obsegov, skladno z načeli Policijskega sindikata Slovenije:

Prijateljstvo Solidarnost Sodelovanje

Radivoj UroševičPredsednik PSS
0

Izdaja spornih navodil – zahteva za preklic

Zveza: Vaš dopis 024-123/2014/30 (206-10) z dne 29.8.2014 in dopis 109-1/2014/919 z dne 10.9.2014

 

Spoštovani,

S strani članstva so nam bila posredovana Vaša navodila pod zvezo dokumenta (024-123/2014/30 (206-10)), v katerih vse NOE GPU, vse PU in PP v državi seznanjate z novostmi na področju beleženja ur dela z uporabo aplikacije ISPP ure, za potrebe obračunavanja referenčnih obdobij. Ustrezno pripravo računalniških aplikacij, ki bi zmanjšale administrativne ovire na področju beleženja delovnega časa, v PSS seveda podpiramo.

Povsem nesprejemljivo pa je, da v svojem navodilu zavzemate stališče, da v letu 2013 veljata 6-mesečni referenčni obdobji. V tem delu Vaše navodilo v celoti ignorira obstoj 4 mesečnih referenčnih obdobij v letu 2013 in to kljub sprejetju Aneksa št. 1 h Kolektivni pogodbi za policiste ter uveljavitvi ZODPol. Enako, nezakonito stališče, ste povzeli tudi v dopisu pod zvezo (109-1/2014/919), kar je povsem nedopustno in izključno v škodo zaposlenim.

Iz navedenih razlogov Vas pozivamo, da sporna navodila prekličete oz. jih v spornem delu spremenite skladno z veljavno zakonodajo in Kolektivno pogodbo za policiste, veljavno že v letu 2013.

S spoštovanjem,

Rok CvetkoSekretar PSS

Priloga:

 

:::Starejše novice...