Username:

Password:

Fargot Password? / Help

X. športne igre PSS

Policijski sindikat Slovenije v sodelovanju z OPS Posavje, na podlagi letnega načrta dela, programskih usmeritev PSS za mandatno obdobje 2011- 2015 in v skladu s sklepom Sveta PSS, z dne 14-2014, organizira: 10. ŠPORTNE IGRE PSS Preberi vse...

Klikni na sliko za ogled celotnega razpisa

Policijski sindikat Slovenije

Ker se trudimo čimbolj zajeti dogajanje v posameznem letu, je bil tudi konec leta 2013 izdelan koledar 2014, ki ste ga v tiskani obliki prejeli v svoje enote. Vsebino si lahko ogledate tudi s klikom na sliko. Preberi vse...

vaš PSS

Športne igre PSS 2013

21. junija 2013 so v Moravskih toplicah potekale tradicionalne 9. športne igre PSS. S klikom na sliko si lahko ogledate utrinke z iger. Preberi vse...

Klikni na sliko za ogled fotografij

Počitniška dejavnost

Policijski sindikat Slovenije že od leta 2007 nudi svojim članicam in članom možnost ugodnega koriščenja počitniških kapacitet po izjemno ugodni ceni. Po dobrih šestih letih delovanja na tem področju lahko svojim članicam in članom ponudimo najem sodobnega avtodoma znamke ADRIA, dve počitniški hišici v Termah Čatež, apartma v Termah Lendava in nadstandardni apartma v Moravskih Toplicah, Terme Vivat. Preberi vse...

Prijateljstvo Solidarnost Sodelovanje
Policijski Sindikat Slovenije
0

REDNI SESTANEK PRI DRŽAVNEM SEKRETARJU

Dne 14.7.2014 smo se predstavniki PSS udeležili rednega mesečnega sestanka pri državnem sekretarju g. Boštjanu Šeficu. Državni sekretar je uvodoma pojasnil, da naj predlog posredovanega Dogovora o izravnavi in plačilu ur zaposlenih v prekinjenih in preteklih referenčnih obdobjih po 4. 5. 2013 dodatno preučimo s pooblaščencema ministra in generalnega direktorja Policije, po tako izvedenih uskladitvah pa bi lahko sklicali še en sestanek in poskušali ustrezno rešiti zadeve za nazaj.

V nadaljevanju smo se dotaknili še sledečih odprtih vprašanj:

 • Ne-izvajanje določb KPP:
 1. Na uvodno besedo državnega sekretarja smo predstavniki PSS pojasnili, da bo delodajalec prejel naš odgovor na posredovan predlog Dogovora. Odgovor je negativen, saj v PSS še vedno menimo, da na nezakonit način poskuša urediti že zapadle obveznosti delodajalca. Iz navedenega razloga smo v PSS že pričeli s pripravo gradiv za kolektivni delovni spor zaradi neizvajanja določb KPP po 4.5.2013 na področju delovnega časa. V nadaljevanju pa smo opozorili še na nekatere primere neupoštevanja določb KPP:

 1. Pisanje razporedov za manj kot 7 dni vnaprej in vmesno spreminjanje slednjih, pri čemer v PSS vpliv takšnega ravnanja na izplačila dodatkov še preverjamo

 2. Neupoštevanje in neizvajanje referenčnih obdobij

 3. Prisiljevanje s podajo soglasij za 6-mesečna referenčna obdobja

 4. Ne-zagotavljanje minimalne delovne obveze – 24 urNejasna navodila vodstva MNZ in Policije vodjem enot in NOE glede izvajanja določb KPP.

Preberi vse...
0

Sklepi o izvršbah za poplačilo ¾ plačnih nesorazmerij – sodišče sledilo argumentov članstva PSS!

Spoštovani,

V nadaljevanju vas obveščamo o izdanem Sklepu Okrajnega Sodišča v Ljubljani, s katerim je zavrnilo pritožbo pravobranilstva na Sklep o izvršbi zaradi izterjave dolga, kar pomeni, da se postopek izvršbe članov PSS, ki so predlog za izvršbo podali pri pooblaščeni odvetniški družbi Živko in Purg o.p. d.o.o., nadaljuje. Izdani Sklep je priloga tega dopisa.

Sodišče je s Sklepom odločilo:

 1. da se zavrne predlog pravobranilstva za prekinitev postopka in izvedbo vzorčnega postopka

 2. da se zavrne predlog pravobranilstva za odlog izvršbe

 3. da se zavrne predlog pravobranilstva za kaznovanje upnika (člana PSS) in plačila separatnih stroškov

 4. da zavrne predlog pravobranilstva za povrnitev stroškov ugovornega postopka

 5. da se ugovoru pravobranilstva delno ugodi zaradi vmesnega delnega poplačila dolga na podlagi Zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU - Uradni list RS 100-3598/2013)

 6. da mora dolžnik (država) upniku povrniti tudi stroške odgovora na ugovor.

Preberi vse...
0

Dogovor o izravnavi in plačilu ur zaposlenih v prekinjenih in preteklih referenčnih obdobjih po 4. 5. 2013 – odgovor na novi predlog MNZ

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Minister
Gospod, dr. Gregor Virant

POLICIJA
Generalni direktor
Gospod, Stanislav Veniger

Vaš dopis št. 100-436/2013/ (150), z dne 8.7.2014

 

Spoštovani,

Dne 8.7.2014 smo prejeli vaš odgovor na predlog vsebine Dogovora o izravnavi in plačilu ur zaposlenih v prekinjenih in preteklih referenčnih obdobjih po 4. 5. 2013 (v nadaljevanju: Dogovor), oblikovan s strani PSS, ter vaš novi predlog Dogovora. V slednjem praktično v ničemer ne upoštevate naših opomb v zvezi z nezakonitostmi, na katere smo jasno in obrazloženo opozorili že mnogokrat, nazadnje v našem odgovoru na vaš prvi predlog Dogovora, ki vam je bil posredovan dne 30.6.2014.

Tudi v vašem novem predlogu Dogovora, kljub našim opombam in opozorilom v tej zvezi:

Preberi vse...
0

Aneks h KPP št. 2 s komentarjem na področju delovnega časa – obvestilo

V zadnjem obdobju, še zlasti pa po uveljavitvi določb Aneksa št. 2 h Kolektivni pogodbi za policiste, na PSS prejemamo vse več vprašanj povezanih s področjem delovnega časa, ki ga na novo, nekoliko drugače, a skladno z zakonodajo RS in EU, ureja Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za policiste. Iz navedenega razloga smo se odločili, da za vas pripravimo komentar nekaterih določb Aneksa, kot jih razumemo v PSS oz. so bile tako razumljene tudi v procesu pogajanj in ima s takšno stališče tudi ustrezno pravno podlago v aktualni zakonodaji.

Z modrim smo označili komentar posameznih členov, z rumeno pa smo dodali posebna opozorila zaposlenim pri posvečanju pozornosti in varstvu lastnih pravic, ki izhajajo iz Kolektivne pogodbe za policiste.

S sindikalnimi pozdravi!

Radivoj UroševičPredsednik PSS

Priloga:

0

Navodila delodajalca glede obračuna bolniških odsotnosti in navodila o kompenzaciji viškov ur sredi referenčnih obdobij – zahteva za posredovanje navodil in usmeritev

Objavljamo dokument:

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Sekretariat
Urad za organizacijo in kadre

Direktor, g. Robert Kos

Spoštovani!

Na vodstvo PSS se je obrnilo večje število članov in nas obvestilo o dvomljivih, domnevno celo nezakonitih navodilih, ki so jih prejeli predstojniki NOE in vodje enot na izobraževanju v Tacnu, ki ga je organiziral delodajalec, seveda kot je to že v navadi, brez prisotnosti predstavnikov sindikatov.

Zahtevamo, da nam nemudoma, najkasneje pa v zakonitem roku, na podlagi 17. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti (Ur.list. RS št. 18/1991 z dne 11.10.1991, s spremembami) in na podlagi 1. odstavka, 22. e člena ter na podlagi 22. j člena Kolektivne pogodbe za policiste (Ur. List RS št. 41/2012, s spremembami) posredujete:

 1. vaše usmeritve oz. navodila glede novega načina izvajanja obračuna bolniških odsotnosti policistov, z ustrezno obrazložitvijo in s pravno podlago na katero se ob uveljavljanju takšnega načina obračuna sklicujete

 2. vaše usmeritve oz. navodila glede načina izvajanja kompenzacije viškov ur posameznega referenčnega obdobja, sredi istega, še ne zaključenega referenčnega obdobja, v zameno za proste dneve z ustrezno obrazložitvijo in s pravno podlago na katero se ob takšnem načinu izvajanja sklicujete.

S spoštovanjem!

Radivoj UroševičPredsednik PSS

Poslano:

 1. naslovnik

 2. državni sekretar MNZ, g. Boštjan Šefic

 3. pooblaščenec GDP za sodelovanje s sindikati, g. Lado Bradač

 

:::Starejše novice...