Username:

Password:

Fargot Password? / Help

LJ-Moste, 20.10.2014

Utrinki s Skupščine PSS [KLIK na sliko]
20280 250 #DE8F51

X. igre PSS

Dodane so slike! [KLIK na sliko]
20280 200 #FF9B74
Prijateljstvo Solidarnost Sodelovanje
Policijski Sindikat Slovenije
0

Le rož'ce sodi naj Koprivnik!

V Policijskem Sindikatu Slovenije smo preko medijev http://www.rtvslo.si/slovenija/koprivnikar-brez-sprememb-bomo-kot-druzba-imeli-tezave/349978 zasledili Vašo nesramno, despotsko in celo diskriminacijsko izjavo za katero ocenjujemo, da je potrebna našega odziva.

Kot navedeno gre v danem primeru za nesramno in despotsko izjavo, ki meji na diskriminacijski napad na svobodo sindikalnega združevanje in na delavsko svobodo, tako v javnem kot zasebnem sektorju in s katero nadaljujete podlo ofenzivo na sindikate javnega sektorja. Očitno vam je strategija pogajanj tuja, mnenje o vašem odnosu do zaposlenih pa smo si lahko ustvarili zelo hitro. Obenem Vašo izjavo ocenjujemo kot žalitev in neposreden napad na dostojanstvo policistov, ki so pri pravi državotvornosti, za razliko od vas, neposredno sodelovali in za samostojno Slovenijo dali lastna življenja. Vse to v dobri veri, da nam bo bolje. Prepričani smo, da bi nam tako tudi bilo, v kolikor bi se politika in vodilni managment gospodarstva vedla in ravnala etično in moralno, ne pa zgolj grabila in na koncu uničila skoraj vse kar so naši očetje in matere zgradili.

Če beseda državotvornost na eni strani pomeni sposobnost za tvorjenje, ustvaritev države, pa nedržavotvornost na drugi pomeni prav nasprotno, torej sposobnost za rušenje, uničenje države. Takšna vrednostna ocena sindikatov javnega sektorja, s strani ministra aktualne Vlade, zgolj zaradi lastnega poraza in ranjenega ega v okviru aktualnih pogajanj, predstavlja hud napad na državljane in Ustavno svobodo do združevanja. Despotski minister, pozabljate namreč, da se zaposleni združujejo v sindikate izključno zaradi varstva lastnih pravic in za zaščito svojih interesov.

Preberi vse...
0

Načelo enakopravnosti in vestnosti ter poštenja – a le za prvorazredne državljane, za zaposlene v Policiji in MNZ pa ne – dodatna zahteva za pojasnila

Objavljamo dokument, poslan na naslova:

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Predsednik Vlade
Gospod, dr. Miro Cerar

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Ministrica
Gospa, mag. Vesna Györkös Žnidar

Zveza: Naš dopis 6-2/2014-136 z dne 24.10.2014 in 6-2/2014-137 z dne 27.10.2014

 

Spoštovani,

V kratkem obdobju, v katerem ste napovedali t.i. »varčevalne« ukrepe, smo Vam v Policijskem sindikatu Slovenije (PSS) pisali dve pismi, navedenimi pod Zvezo, na katere pa vse do danes niste odgovorili, čeprav je odprti rok za odgovore že skoraj potekel. Kljub temu, da Vašim nameram argumentirano oporekamo in se jim zoperstavljamo, z žalostjo in ogorčenjem ugotavljamo, da je Vaša Vlada licemerna in nepoštena ter, namesto, da bi vse svoje namere napovedala pošteno, odkrito in v vsem kot sledijo, jih skrivate, se zavijate v molk in ignorirate socialne partnerje in jih s svojimi nedorečenimi in prikritimi dejstvi puščate v zmoti, vse očitno v upanju, da bi kaj storili v škodo svojih članov in zaposlenih v javnem sektorju.

Očitno je, da javne uslužbence pa tudi državljane v RS delite na prvorazredne in drugorazredne. Ta ugotovitev je podprta z dejstvi, saj smo izvedeli, da kljub prepovedi iz 62. c člena ZIPRS1314, nekateri javni uslužbenci in funkcionarji (sodniki in državni tožilci, pa tudi nekateri drugi) redno napredujejo tako v nazivu kot v plačnem razredu, pa ne izpolnjujejo pogojev za izjemo od tega pravila po določbi 3. odstavka 62. c člena ZIPRS1314. Zakaj so sodniki in državni tožilci prvorazredni državljani, policisti in drugi zaposleni v Policiji in MNZ pa drugorazredni državljani? Zakaj sodniki lahko že 4 leta nemoteno in neovirano napredujejo, čeprav zakon to prepoveduje? Za sodnike in tožilce zakoni ne veljajo?

Preberi vse...
0

Dodatni ukrepi Vlade na področju plač zaposlenih v MNZ in Policiji – zahteva za takojšnja pojasnila

Objavljamo dokument, poslan na naslova:

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Predsednik Vlade
Gospod, dr. Miro Cerar

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Ministrica
Gospa, mag. Vesna Györkös Žnidar

Spoštovani,

V Policijskem sindikatu Slovenije si nismo še niti povsem opomogli od šoka po seznanitvi z Vladnimi namerami v predlogu za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v letu 2015 (dodatek za stalnost, delovno dobo, nedeljsko in praznično delo…), ko smo iz Vladnega gradiva objavljenega na spletni strani Vlade RS prebrali namere o dodatnih posegih v pravice zaposlenih v MNZ in Policiji, ki pa ga Vlada sindikatom sploh ni predstavila!

Uvodoma naj navedemo, da so že prvi ukrepi več kot sporni, saj sta dodatek za stalnost in delovno dobo celo predmet vložene tožbe zoper Republiko Slovenijo, ki ni izpolnila svojih obveznosti na podlagi veljavnega Stavkovnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Policijskim sindikatom Slovenije. Že iz tega razloga je prvi predlog Vlade najmanj nemoralen, če ne že v nasprotju z načeli pravne države, torej v nasprotju z vsem kar zagovarja sedanja Vlada. V tem primeru tudi ne gre za tako imenovano zniževanje stroškov dela, temveč za neposreden poseg v že tako mizerne plače policistov, ter v sramotno nizke plače vzdrževalcev, čistilk, administratork, ki ne dosegajo niti praga minimalne plače, pa v Policiji za dobrobit vseh državljanov delajo »petke in svetke«!

Preberi vse...
0

V kolikor policijo in policiste potrebujete, jih tudi primerno plačajte! Policisti nismo sužnji! – odprto pismo

Spoštovani predsednik Vlade, dr. Miro Cerar,

Kot smo Vam že sporočili, so »varčevalni« ukrepi, ki jih Vaša Vlada namerava izvesti, žaljivi ponižujoči in nedostojanstveni. Z žalostjo in globokim razočaranjem namreč spremljamo namere in aktivnosti Vaše Vlade, saj bodo Vaši nameravani ukrepi najbolj prizadeli prav policiste, kot ostale zaposlene v Policiji in MNZ, zdravnike, zobozdravnike, medicinske sestre, gasilce, pravosodne policiste in druge javne uslužbence, brez katerih normalno delovanje države sploh ni možno in prav mi smo tisti, ki smo se v preteklosti za dobrobit te države odrekali daleč največ.

Tako imenovani varčevalni ukrepi, floskule o nujnosti varčevanja in nenehne grožnje z evropsko trojko ter sankcijami Evrope so stalnica vsake vlade že od leta 2010. Vse od takrat pa skoraj vsako leto Vlada iz »znoja« javnih uslužbencev, plačuje in dokapitalizira državne banke, katerih uprave še naprej brezglavo trošijo in izgubljajo denar izključno zaradi svojih napačnih odločitev, vse v breme in škodo javnih uslužbencev.

Morda ste pozabili, da ste bil tudi Vi nekoč javni uslužbenec, ki je plačeval za grehe bankirjev, pa vendar, sedaj, ko bi lahko uporabili moč argumenta in uveljavljali restitucijo države od pohlepnih bankirjev, bič vihtite na uboge javne uslužbence, ki niso ne krivi ne in ne odgovorni, ne za nastalo bančno luknjo in ne za stanje v državi.

Oprostite, vendar tokrat, vam ne bomo nastavili drugega lica, temveč Vam izrekamo odločni NE in še enkrat NE! Zoper takšno norost se bomo borili do konca, tudi za ceno padca Vaše Vlade, spoštovani predsednik.

Preberi vse...
0

REDNI SESTANEK PRI DRŽAVNEM SEKRETARJU

Dne 21.10.2014 smo se predstavniki PSS udeležili rednega mesečnega sestanka pri državnem sekretarju (DS), g. Boštjanu Šeficu. Slednji je uvodoma podal nekatere smernice za nadaljnje sodelovanje pri čemer je sindikat za reševanje konkretnih operativnih zadev napotil na pooblaščenca ministrice in GDP. V okviru sestanka nas je državni sekretar seznanil z reševanjem nekaterih odprtih zadev, pri čemer je z nagnjeno pisavo opredeljeno stališče delodajalca.

Več (celoten dokument):
REDNI SESTANEK PRI DRŽAVNEM SEKRETARJU

 

:::Starejše novice...