Username:

Password:

Fargot Password? / Help

Športne igre PSS

bodo potekale v petek, dne 19.09.2014 v Radečah in Rimskih Toplicah

1

Športne igre PSS

bodo potekale v petek, dne 19.09.2014 v Radečah in Rimskih Toplicah

2

Športne igre PSS

bodo potekale v petek, dne 19.09.2014 v Radečah in Rimskih Toplicah

3

Športne igre PSS

bodo potekale v petek, dne 19.09.2014 v Radečah in Rimskih Toplicah

4

Športne igre PSS

bodo potekale v petek, dne 19.09.2014 v Radečah in Rimskih Toplicah

5

Prijateljstvo Solidarnost Sodelovanje
Policijski Sindikat Slovenije
0

Izdaja spornih navodil – zahteva za preklic

Zveza: Vaš dopis 024-123/2014/30 (206-10) z dne 29.8.2014 in dopis 109-1/2014/919 z dne 10.9.2014

 

Spoštovani,

S strani članstva so nam bila posredovana Vaša navodila pod zvezo dokumenta (024-123/2014/30 (206-10)), v katerih vse NOE GPU, vse PU in PP v državi seznanjate z novostmi na področju beleženja ur dela z uporabo aplikacije ISPP ure, za potrebe obračunavanja referenčnih obdobij. Ustrezno pripravo računalniških aplikacij, ki bi zmanjšale administrativne ovire na področju beleženja delovnega časa, v PSS seveda podpiramo.

Povsem nesprejemljivo pa je, da v svojem navodilu zavzemate stališče, da v letu 2013 veljata 6-mesečni referenčni obdobji. V tem delu Vaše navodilo v celoti ignorira obstoj 4 mesečnih referenčnih obdobij v letu 2013 in to kljub sprejetju Aneksa št. 1 h Kolektivni pogodbi za policiste ter uveljavitvi ZODPol. Enako, nezakonito stališče, ste povzeli tudi v dopisu pod zvezo (109-1/2014/919), kar je povsem nedopustno in izključno v škodo zaposlenim.

Iz navedenih razlogov Vas pozivamo, da sporna navodila prekličete oz. jih v spornem delu spremenite skladno z veljavno zakonodajo in Kolektivno pogodbo za policiste, veljavno že v letu 2013.

S spoštovanjem,

Rok CvetkoSekretar PSS

Priloga:

0

10. ŠPORTNE IGRE POLICIJSKEGA SINDIKATA SLOVENIJE OBVESTILO O PRIHODU

Vse, ki se nameravate udeležiti 10. Športnih iger PSS obveščamo, da bo svečana otvoritev iger ob 9:00 uri pri Ribiškem domu RD Radeče, Hotemež 30, pod gostilno Strnad.

Predstavnike OPS-ov obveščamo, da lahko bone in majice prevzamete od 8:00 do 8:45 ure na dan otvoritve, na info točki, ki bo na prireditvenem prostoru. Opremo se bo izdajalo za skupine po predhodni prijavi. Na prireditvenem prostoru bo postavljen šotor in urejeno parkirišče.

Preberi vse...
0

16. redna seja Sveta PSS

Na podlagi 22n člena Aneksa št. 1 h Kolektivni pogodbi za policiste (Uradni list RS 97-3776/2012) izdajam;

 

VABILO

Na 16. sejo Sveta Policijskega sindikata Slovenije, ki bo izvedena v torek, 30.09.2014, s pričetkom ob 09:00 uri, v prostorih velike predavalnice 1, PA Tacen, na naslovu Ljubljana, Rocenska ulica 56.

Prosim, da v skladu s KPP zagotovite prisotnost članov na seji Sveta Policijskega sindikata.

O dejanski udeležbi posameznih članov bo delodajalec skladno z določbami KPP prejel pisno obvestilo, udeležencem pa se ure za sindikalno delo beležijo pod šifro 084PS4 - SINDIKALNO DELO PSS 22/4.

S spoštovanjem,

Rok CvetkoSekretar PSS
0

PRAVICA DO UPOKOJITVE POLICISTOV PO 399. ČLENU ZPIZ-2 V POVEZAVI S 87. ČLENOM ZPol - OBVESTILO

Na PSS se je zaradi možnosti upokojitve policistov po 399. členu v zadnjem času obrnilo večje število zaposlenih, zaradi česar smo v PSS dne 8.9.2014 objavili dopis 6-4/2014-78, v katerem smo navedli naša stališča in ugotovitve, ki temeljijo tudi na dosedanjih informacijah ZPIZ, ki so bile podane članom.

V prilogi vas seznanjamo s pozitivnim odgovorom na zahtevo za informacijo o izpolnjevanju pogojev za starostno upokojitev po 399. členu ZPIZ-2, za policista letnik 1963.

Dne 11.9.2014 pa smo (ponovno) z razočaranjem ugotovili, da je SPS o isti temi objavil stališče, ki je po mnenju naše pravne službe pravno nevzdržno, še bolj pa moti dejstvo, da so se pri podaji mnenja postavili na stran delodajalca oz. celo zakonodajalca, torej ne na stran zaposlenih. Morda je namen takšnega pisanja v tem, da bi podana stališča v dopisu in pojasnila glede upokojevanja policistov (opredeljevanje o tem kaj je hotel zakonodajalec doseči z ZPIZ-2?) na ZPIZ-u kar povzeli in spremenili podano stališče, ter s tem sodelavcem ne izdali odločb in jim na takšen način podaljšali pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Nesporno je torej, da je zmeda med zaposlenimi nastala izključno zaradi dopisa SPS, katerega resno pozivamo, da je čas, da se prenehajo obremenjevati s tem, kaj je zakonodajalec mislil, temveč upoštevajo zgolj tisto kar zakon določa.

Kot smo že navedli, bomo primeru neupoštevanja določb zakona pravico za naše člane preko brezplačne pravne pomoči ARAG, iskali tudi na sodišču!

S spoštovanjem,

Rok CvetkoSekretar PSS

Priloga:

Informacija ZPIZ
0

REFERENČNA OBDOBJA – NUJNO OBVESTILO

Včeraj so vse enote prejele usmeritve generalnega direktorja Policije št. 109-1/2014/919 o izvrševanju določil KPP v zvezi referenčnih obdobij. Sindikat o teh navodilih, v nasprotju z večkratnim jasno doseženim dogovorom med PSS in vodstvom MNZ in Policije, ponovno ni bil uradno obveščen in je za njih izvedel šele s strani članstva.

Do preučitve navedenih usmeritev in pridobitve menja pravne stroke, vsem zaposlenim svetujemo, da Dogovora o izrabi presežka ur oziroma prenosu primanjkljaja ur v naslednje referenčno obdobje, v kolikor bi vseboval prenos ur iz leta 2013 v leto 2014 ne podpisujete, saj je to predmet spora. Skladno z določili Kolektivne pogodbe se pričnejo v letu 2014 ure delovne obveze šteti od nič, zato je vsako drugo dejanje nesporno v škodo zaposlenemu.

Zaznali pa smo tudi novo kršitev Aneksa št. 2 h Kolektivni pogodbi za policiste in sicer je delodajalec od zaposlenih pridobil (v več primerih celo z grožnjami o drugačnih delovnih urnikih, nagajanju pri upoštevanju in usklajevanju družinskih obveznosti…..) nova soglasja za 6 mesečna referenčna obdobja, toda šele po zapadlosti prvega referenčnega obdobja v letu 2014 (30.4.2014)!

Preberi vse...

 

:::Starejše novice...