GRADIVA
Zdravi in vitalni v javnem sektorju

Skrb za zdravje in dobro počutje zaposlenih, izvajajo delodajalci in država s pomočjo aktivnosti promocije zdravja in dobrega počutja. Delovno okolje namreč predstavlja enega najpomembnejših dejavnikov, ki vpliva na telesno, duševno, ekonomsko in socialno blagostanje (počutje) zaposlenih, njihovih družin in tudi družbe. Glede na to delovno okolje tudi ponuja pomembno infrastrukturno obliko za izvajanje promocije zdravja in hkrati vpliva tudi na številne druge faktorje, ki niso povezani z delom.
Analiza stanja promocije zdravja v delovnem okolju slovenske policije in oblikovanje rešitev

Projekt »Analiza promocije zdravja v delovnem okolju slovenske policije in oblikovanje novih rešitev (ukrepov)« je bil osredotočen na ugotavljanje izvajanja ukrepov promocije zdravja v slovenski policiji, analizo psiho-socialnega stanja med zaposlenimi in pripravo gradiv ter priporočil za kvalitetno izvajanje promocije zdravja v delovnem okolju slovenske policije.
Letaki in plakati

Pomembna aktivnost promocije zdravja v delovnem okolju slovenske policije je povezana tudi z informiranjem in obveščanjem zaposlenih o zdravem in varnem načinu dela in življenja. Z namenom, da se tovrstne aktivnosti okrepijo smo pripravili različna gradiva v obliki oblikovanih letakov in plakatov, ki jih lahko uporabite na različne načine v delovnem okolju slovenske policije.


Kontakt: pzd.sipk@gmail.com